Yeniliklere çabuk entegre olmak, devamlı kendi geliştiren öncü olmak.